Frankopanska 6,
Zagreb

Monday – Friday: 9:00 – 21:00
Saturday: 9:00 – 19:00

Arena Centar,
Vice Vukova 6, Zagreb

Monday – Friday: 10:00 – 21:00
Saturday – Sunday: 9:00 – 21:00