Politika privatnosti Diversus res d.o.o.

Uvod
Iznimno nam je stalo do zaštite Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke upotrijebit ćemo u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili. Diversus res d.o.o. osobne podatke prikuplja, obrađuje i upotrebljava isključivo uz vaše dopuštenje i sukladno zakonskim propisima.
 
Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti kako biste shvatili naše postupke koji se tiču Vaših osobnih podataka, kao i Vaša prava koja proizlaze iz primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.
Koristeći web stranicu Heraldi u vlasništvu tvrtke Diversus res d.o.o.
 
 
ujedno prihvaćate našu Politiku privatnosti te našu politiku cookie-a.
 
Osobni podaci
Prema Uredbi, osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta.
Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se „ispitanik“.
 
Prikupljanje podataka
Diversus res d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavjesti (newslettera) ili putem kontakta sa zaposlenicima Diversus res d.o.o. ili njezinih ovlaštenika. Za uspostavljanje kontakta nužno je pismeno izražavanje Vaše volje.
Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese.
Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies.
Diversus res d.o.o. Vaše podatke ne prodaje niti ih dijeli, ali je moguće da se slučajno dogodii da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je Diversus res d.o.o. pribavio od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.
Nakon opoziva suglasnosti za primanje reklamnih materijala, sudjelovanje u programu i dalje je moguće. Za opoziv molimo da nas kontaktirate na gdpr@heraldi.hr.
 
Obrada podataka
Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 
Svrha i uvid
Diversus res d.o.o. prikuplja Vaše osobne podate od Vas kako bi stupila u kontakt sa Vama, razmjenjivala informacije, te Vam slala obavjesti i marketinške poruke za koje Diversus res d.o.o. smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.
Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste Diversus res d.o.o.  da održava sa Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko Diversus res d.o.o. odluči prestati sa praksom takve komunikacije.
Diversus res d.o.o. u određenim situacijama nastupa u ime svojih klijenata kao izvršitelj obrade osobnih podataka, pri čemu će djelovati isključivo prema nalozima klijenta i osigurati da sva postupanja budu u potpunosti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.
Diversus res d.o.o. može, s vremena na vrijeme, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.
 
Web kolačići (Cookies)
Stranice Diversus res d.o.o. koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.
 
Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.
 
KOLAČIĆI POSTAVLJENI NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI
 
Funkcijski kolačići prve strane
ASP.NET_SessionId kolačić čuva stanje sesije posjetitelja na zahtjevima stranice. Npr. pamti vaše stanje košarice kupnje za vrijeme trajanja posjete stranici. Ovaj kolačić kreira naša internetska stranica i jedino se ona koristi njime. Kolačić se uklanja po zatvaranju internetskog preglednika. Ako korisnik odbije kolačić, upotreba košarice za kupnju može biti nefunkcionalna.
 
Analitički kolačići trećih strana
Analitički kolačići prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji koriste stranicu kako bi treće strane mogle napraviti analizu s ciljem povećanja funkcionalnosti i stvaranja sadržaja koji će najbolje zadovoljiti potrebe korisnika za informacijama. Koristimo se uslugama Google Analyticsa.
_gat i _gid kolačići uklanjaju se po zatvaranju internetskog preglednika, dok kolačić _ga ostaje pohranjen na uređaju i ne briše, odnosno ne ističe automatski.
Ako želite onemogućiti da Vam navedeni servis sprema kolačić možete to učiniti prema uputama na sljedećoj internetskoj stranici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Oglašivački kolačići trećih strana
Koristimo se uslugama trećih strana kako bismo objavili oglase koji se temelje na interesima korisnika koji su prethodno posjetili stranicu www.heraldi.hr, a koji se utvrđuju temeljem njihovog internetskog pretraživanja. Ti kolačići prikupljaju demografske podatke i/ili podatke na stranicama koje su korisnici posjetili, proizvode koje su pogledali i konverzije koje su napravili kao rezultat oglašivačkih kampanja. Primjerice, ovi kolačići koriste se kako bi se:
 • utvrdio broj korisnika koji su pregledali uslugu nakon klikanja na oglas
 • prikazali oglasi koji su prilagođeni korisnikovom demografskom profilu ili se baziraju na njihovim specifičnim interesima, uključujući tu i oglase na drugim stranicama
 • na drugim stranicama prikazali oglasi vezani uz usluge koje je korisnik pregledavao na stranici
 • izbjeglo ponovno prikazivanje oglasa koje su korisnici već vidjeli
 
Koristimo sljedeće oglašivačke kolačiće:
 
Pružatelj usluge: Google Adwords
 • Kolačići: _gads i _gac
 • Trajanje: uklanjaju se nakon zatvaranja internetskog preglednika
Pravila privatnosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/
Obrazac za pristanak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=hr
 
Pružatelj usluge: Facebook (Facebook Pixel)
 • Kolačići: fr, impression.php/#, tr
 • Trajanje: fr ostaje pohranjen na uređaju korisnika do 3 mjeseca, impression.php/# i tr kolačići uklanja se po zatvaranju internetskog preglednika.
Pravila privatnosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Obrazac za pristanak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/ads/preferences/
Pravna osnova za obradu osobnih podataka
Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti:
 • privole koju daju posjetitelji Heraldi web stranice Diversus res d.o.o. kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu,
 • ugovorne obveze prema klijentima
 • legitimni interes Diversus res d.o.o.
 • potrebe odgovora na marketinške upite
 • zakonska obaveza.
Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
 
Legitimni interes Diversus res do.o.
Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi Diversus res d.o.o. na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.
 
Privola
Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje Diversus res  d.o.o. o dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici Diversus res d.o.o. dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom.
Diversus res d.o.o. će obradu po privoli provoditi vodeči računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu gdpr@heraldi.hr ili slanjem dopisa na adresu koja je naznačena na kraju dokumenta.
 
Izjava o prosljeđivanju podataka
Diversus res d.o.o. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima Diversus res d.o.o. traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
Mi nećemo prosljeđivati niti prodavati informacije dobivene od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ipak otkrijemo Vaše osobne podatke, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.
 
Politika zadržavanja
Diversus res d.o.o. će osobne podatke obrađivati tijekom trajanja svakog ugovora i službenog poslovnog odnosa, a nastaviti će čuvati osobne podatke samo u trajanju zastarnih rokova koji važe prema važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.
Nakon isteka zastarnih rokova će podaci iz ugovora i odnosa koji su prestali biti obrisani.
Diversus res d.o.o. će obrisati osobne podatke osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka.
Diversus res d.o.o. će obrisati bez odgode i sve Vaše osobne podatke koji nisu nužni za ostvarivanje legitimnog interesa te kada taj interes prestane.
 
Čuvanje podataka
Diversus res d.o.o. čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.
 
Veze prema ostalim internetskim stranicama
Ova politika privatnosti se odnosi na web stranicu Diversus res  d.o.o. www.heraldi.hr te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta.
Internet stranica Diversus res d.o.o. sadrži veze prema internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti.
Kada napuštate internet stranicu Diversus res d.o.o., preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.
 
Obavijest o promjenama
Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici te na drugim mjestima prema potrebi.
 
Vaša prava kao ispitanika
Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava:
 • Pravo na pristup. Imate pravo dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne. Ukoliko se podaci obrađuju moramo Vam omogućiti pristup tim podacima.
S temelja Prava na pristup možete zatražiti slijedeće informacije:
 • identitet i pojedinosti o kontaktu osobe ili organizacije (Diversus res d.o.o.) koja je odredila kako i zašto obraditi vaše podatke.
 • Kontakt detalje službenika za zaštitu podataka, gdje je to primjenjivo.
 • Svrha obrade, kao i pravni temelj za obradu.
 • Ako se obrada temelji na legitimnim interesima članica Heraldia ili trećoj strani kao što je jedan od njegovih klijenata - informacije o tim interesima.
 • Kategorije osobnih podataka prikupljene, pohranjene i obrađene.
 • Primatelj (e) ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju / bit će otkriveni.
 • koliko će se vremena pohraniti podaci?
 • Pojedinosti o vašim pravima za ispravljanje, brisanje, ograničavanje ili suprotstavljanje takvoj obradi.
 • podatke o vašem pravu na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku.
 • Kako podnijeti žalbu nadzornom tijelu (regulator zaštite podataka).
 • Je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev ili zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora, kao i jeste li dužni dati osobne podatke i moguće posljedice neuspjeha takvih podataka.
 • izvor osobnih podataka ako nije prikupljen izravno od vas.
 • Pojedinosti i informacije o automatiziranom odlučivanju, kao što su profiliranje i sve značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.
 
 • Pravo na ispravak. Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.
 • Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prijenos podataka. Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu prosljeđeni nekom drugom subjektu
 • Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade
 • Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr na direktni marketing
 • Pravo na prigovor automatiziranoj obradi odobnih podataka i profiliranju
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.
Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.
 
Ispunjenje navedenih zahtjeva možete zahtjevati:
 • Osobnim kontaktom u sjedištu Diversus res d.o.o., Zagreb, Frankopanska 6
 • Slanjem zahtjeva na e-mail adresu gdpr@heraldi.hr
 • Pisanim putem na adresu sjedišta
Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka će biti potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će Diversus resu d.o.o. biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.
 
Kontakt za potrebu izricanja prigovora, rješavanje nesporazuma i odgovore na pitanja
 
Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje Diversus res d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše sljedeće kontakte:
 
Diversus res d.o.o.
Frankopanska 6
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.